Tích hợp TaCRM, Quản lý - Chăm sóc trải nghiệm khách hàng, giúp bạn tiếp cận Bán dịch vụ nhanh chóng, tạo Booking/Yêu cầu trong 30s, tự động tính giá tour dựa trên các thuật toán AI lựa chọn dịch vụ theo mùa, theo ngày, theo nhu cầu. người mua khách hàng…

 

1. Tạo Booking, Báo giá
Tạo Booking/Request chỉ trong 1 phút. (Lấy tour từ Inventory hoặc tạo yêu cầu mới (new request).

2. Chiết tính
Tính giá dịch vụ cho 01 tour khởi hành. Tùy chỉnh dễ dàng theo trao đổi với nhà cung cấp.

3. Quản lý đoàn
Mỗi booking có thể thêm từng khách hoặc import từ file excel mẫu, giúp giảm thời gian nhập, cũng như luân chuyển danh sách đoàn.

4. Công việc
Giải quyết các phát sinh công việc bằng 01 tab riêng, dễ dàng view tất cả các công việc đã và sẽ, đang phải thực hiện cho booking.

5. Thay đổi dịch vụ
Điều chỉnh giá, nhà cung cấp (mức giá, lượng dịch vụ,...)

6. Nhân bản
Mỗi booking có thể nhân bản khi dịch vụ giống nhau, nhưng chỉ khác nhau về khách hàng.


7. Thu thêm
Tạo phiếu thu, thu thêm dịch vụ phát sinh trên booking.


8. Thực thu
Theo dõi nhanh các khoản thu của khách hàng ở bất kỳ thời gian nào.


9. Thêm mới dịch vụ
Thêm mới 01 dịch vụ không có trong tour, hoặc bổ sung thêm cho booking.


10. Lịch sử
Với lịch sử giao dịch trên mỗi booking, nhìn xuyên suốt các thao tác của Sales.