Đối với các công ty Du lịch - Lữ hành thì việc điều hành dù đoàn lớn (Big Group) hay đoàn nhỏ (Small Group), đoàn ghép (S.I.C) hay chỉ điều hành dịch vụ lẻ thì đều có cách tổ chức khác nhau,

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp 01 quy trình Điều hành khép kín từ Kinh doanh > Điều hành > Kế toán, quản trị chống rủi ro trong mọi khâu, hạn chế tối đa việc sai sót trong quá trình tổ chức, phân công công việc, quan sát các tình trạng dịch vụ một cách chính xác, kết nối với khách hàng đang đi tour (Live) chỉ bằng 1 click chuột

1. Danh sách Booking
Quản lý các booking trong mỗi tour thực hiện theo thời gian thực, đươc cảnh báo với các khoảng thời gian thực cho Điều hành trước khi tour thực hiện diễn ra.

2. Tour thực hiện
Là tour đã được sales chuyển sang bộ phận điều hành, bộ phận điều hành dịch vụ ứng dụng các nghiệp vụ được xây dựng sẵn, tự động hỗ trợ giảm các nhầm lẫn sai xót không đáng có.

3. Danh sách đoàn

Tổng hợp thông tin, số lượng của khách hàng trong 1 tour thực hiện, trong 1 booking chuyển sang điều hành, dữ liệu được tự động đồng bộ với hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng chuyển tới Marketing và CSKH sau khi tour kết thúc, để tạo vòng đời khách hàng mới.

4. Sổ Tour
Hiển thị các tour SẮP - ĐÃ - ĐANG tổ chức tại thời điểm điều hành cũng như các dịch vụ điều hành, tour điều hành, các yêu cầu khác của tour một cách chi tiết.


5. Sổ dịch vụ
Tự động bóc tách các dịch vụ khi phân hệ booking chuyển sang, hỗ trợ người điều hành giám sát các dịch vụ phát sinh trong ngày chính xác hơn.


6. Thay đổi dịch vụ
Thay đổi dịch vụ sau Thực hiện.


7. Dịch vụ ngoài
Tổng quan các dịch vụ phát sinh không nằm trong tour.


8. Chi phí ước tính
Tổng chi phí các dịch vụ mà doanh nghiệp phải chi trả cho 1 tour.


9. Thực chi
Hiển thị danh sách thực chi, tình trạng thanh toán của mỗi OP trong tour thực hiện.


10. Điều hành HDV
Tìm kiếm điều hành Tour Guide theo các khoảng thời gian, sắp xếp lại lịch Guide nếu cần.


11. Lịch HDV
Theo dõi, tùy chỉnh lịch guide đang đi theo ngày tối ưu nhất.


12. Điều hành Lái xe (xe oto)
Tìm kiếm điều hành Tour Guide theo các khoảng thời gian, sắp xếp lại lịch Guide nếu cần.


13. Quyết toán Tour
Báo cáo THU - CHI cho đoàn khách đang OnSite nhanh chóng và chính xác đến từng đồng cho từng dịch vụ đã quy định từ trước đó.


14. Công việc
Có thể biết cần đặt dịch vụ nào với nhà cung cấp nào, số lượng bao nhiêu, tiêu chuẩn là gì và nhiều chức năng khác.