Bảng Chiết tính là tập hợp giá NET của các dịch vụ khi đưa vào tour. Thông qua bảng chiết tính tour này, người điều hành có thể kiểm tra giá mua dịch vụ tại các nhà cung cấp một cách chính xác hơn, có thời gian lưu lâu dài và không bị mất mát hay nhầm lẫn trong quá trình điều hành và lưu trữ.

Khi một tour được chiết tính xong, giá hệ thống đưa ra là giá trị tour - không phải giá bán, vì thế người bán tour hay người xây dựng chương trình tour lưu ý vấn đề này.

Hiện nay phần mềm TravelMaster đã tích hợp tính năng chiết tính giá tour ngay trong form booking của sales, trợ giúp cho người bán hàng tính giá dịch vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng cũng như tận dụng cơ sở dữ liệu đã có của công ty một cách chủ động hơn.

Tour Products

Tính giá tour sản phẩm, tạo thư viện dịch vụ hoàn chỉnh trước khi cung cấp ra thị trường.

Sales

Thay đổi dịch vụ, thêm mới dịch vụ, tạo bảng giá cho booking/request.