1. Lịch sử hệ thống

Các thao tác được lưu lại bất cứ thời gian nào một cách tự động.

2. Tùy chọn Công ty

Lưu trữ thông tin chi tiết của các khách hàng, tổ chức.

3. Quản lý Người dùng

Quản lý thông tin cá nhân của nhân viên.

4. Cấu hình chung

Thể hiện thông tin của doanh nghiệp trên các booking, online, giao dịch với đối tác, khách hàng.

5. Vai trò & Quyền hạn

Phân quyền dữ liệu theo vai trò từng phòng ban, cá nhân…

6. Quản lý phòng ban

Quản lý số lượng nhân viên thuộc các phòng ban của công ty.

Tăng hiệu suất làm việc tăng lên gấp 3 lần

Liên hệ ngay