• Đăng ký

Tính năng Quản lý Hệ thống

Hỗ trợ quản lý hệ thống

Với số lượng nhân viên hàng chục, thậm chí hàng trăm TravelMaster sẽ hỗ trợ các nhà quản lý dễ dàng quản lý dữ liệu trong toàn công ty chỉ trong một click chuột, các giao dịch booking, dịch vụ, công việc trên toàn hệ thống cho dù bạn ở đâu

Lịch sử hệ thống
Lịch sử hệ thống Các thao tác được lưu lại bất cứ thời gian nào một cách tự động
Tùy chọn công ty
Tùy chọn công ty lưu trữ thông tin chi tiết của các khách hàng tổ chức của doanh nghiệp
Quản lý người dùng
Quản lý người dùng quản lý thông tin cá nhân của nhân viên
Cấu hình chung
Cấu hình chung Thông tin của doanh nghiệp sẽ được thể hiện trên các booking, online, giao dịch với đối tác, khách hàng
Vai trò & quyền hạn
Vai trò & quyền hạn phân quyền dữ liệu theo vai trò từng phòng ban, cá nhân…
Quản lý phòng ban
Quản lý phòng ban quản lý số lượng nhân viên ở các phòng ban của công ty
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!