• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Tính năng Quản lý Doanh nghiệp

DataBase hệ thống

Quản lý Nhà cung cấp (NCC), Khách hàng, Đại lý là hệ thống dữ liệu lớn và rất quan trọng doanh nghiệp của bạn.  giúp doanh nghiệp của bạn quản lý dễ dàng, tiết kiệm thời gian… đây cũng là những lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế và giảm rủi ro khi vận hành.

Đại lý
Đại lý quản lý danh sách Đại lý đơn giản. Hỗ trợ list các doanh thu, công nợ một cách đơn giản.
Khách hàng
Khách hàng quản lý danh sách khách hàng, danh sách giao dịch, ngày sinh nhật khách hàng của bạn
Nhà cung cấp
Nhà cung cấp giúp bạn quản lý danh sách nhà cung cấp và các nhà cung cấp này sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đối với doanh nghiệp
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!