Những dịch vụ này bao gồm thông tin miêu tả đầy đủ, bảng giá đồng thời tích hợp công cụ SEO đối với từng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ khách sạn và tour.

Tính năng dịch vụ có một số tiện ích sau:

  • Mỗi dịch vụ được quản lý và cập nhật theo từng danh mục với đầy đủ thông tin cần thiết
  • Tích hợp công cụ SEO hiệu quả
  • Mỗi dịch vụ đều có các thông tin giới thiệu, bảng giá và hình ảnh liên quan