• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Tính năng Quản lý Điều hành

Phân hệ điều hành tour

Đối với các công ty du lịch thì việc điều hành dù tour lớn hay tour nhỏ đều có cách tổ chức khác nhau, phân hệ hỗ trợ doanh nghiệp có riêng 01 quy trình điều hành mang tính chất khép kín, quản trị chống rủi ro. Vì vậy, với tính năng Điều hành của TravelMaster sẽ giúp các nhà điều hành tour hạn chế tối đa việc sai sót trong quá trình tổ chức, phân công công việc, quan sát các tình trạng dịch vụ một cách chính xác.

Công việc
Công việc Trợ giúp Res có thể biết cần đặt dịch vụ nào với nhà cung cấp nào, số lượng bao nhiêu, tiêu chuẩn là gì và nhiều chức năng khác.
Thực chi
Thực chi Danh sách thực chi được hiển thị tại đây, giúp điều hành và kế toán thấy tình trạng thanh toán của mỗi OP trong tour thực hiện
Danh sách bkk/rqs
Danh sách bkk/rqs Quản lý các bkk trong mỗi tour thực hiện
Điều hành guide
Điều hành guide Tìm kiếm điều hành tour guide theo các khoảng thời gian, sắp xếp lại lịch guide nếu cần.
Quyết toán tour
Quyết toán tour Với khả năng online mọi lúc mọi nơi. Điều hành làm việc với Hướng Dẫn Viên thông qua mạng trực tuyến, giúp báo cáo THU - CHI cho đoàn khách đang OnSite một cách nhanh chóng và chính xác đến từng đồng cho từng dịch vụ đã quy định từ trước đó.
Sổ dịch vụ
Sổ dịch vụ Hệ thống tự bóc tách các dịch vụ khi phân hệ booking chuyển sang, hỗ trợ cho người điều hành giám sát các dịch vụ phát sinh trong ngày một cách chính xác hơn thay vì phải theo dõi thủ công trên từng tour như cách làm truyền thống trên giấy hay trong các file lưu trữ thông thường
Lịch Guide
Lịch Guide cho phép tổng quan các lịch guide đang đi theo ngày một cách tối ưu nhất.
Chi phí ước tính
Chi phí ước tính Mỗi tour thực hiện luôn có chi phí ước tính sau khi chuyển từ bkk, giúp kế toán dễ dàng thấy tổng chi của tour
Danh sách đoàn
Danh sách đoàn Điều hành có thể bổ sung danh sách đoàn bằng cách thêm hoặc import dễ dàng.
Thay đổi dịch vụ
Thay đổi dịch vụ sau Thực hiện, là sự đau đầu khi mềm hóa dữ liệu khi điều hành đã được ứng dụng triệt để tại TravelMaster
Dịch vụ ngoài
Dịch vụ ngoài tổng quan các dịch vụ không phải nằm trong tour trong mỗi bkk/rqs một cách dễ dàng khi thực hiện
Sổ tour
Sổ tour Hiển thị các tour SẮP - ĐÃ - ĐANG tổ chức tại thời điểm điều hành cũng như các dịch vụ điều hành, tour điều hành, các yêu cầu khác của tour một cách chi tiết, trợ giúp người điều hành nhìn một cách tổng quan toàn hệ thống dịch vụ cho mỗi tour.
Tour thực hiện
Tour thực hiện Cung cấp 01 phân hệ khép kín tổ chức tour của bạn một cách thông minh và quy trình
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!