• Đăng ký

Tính năng Quản lý Chiết tính giá

Chiết tính giá tour, giá dịch vụ

Tiện ích này sẽ giúp (Product Manager) và Sales rút ngắn thời gian chiết tính giá tour tại mọi thời điểm, lưu trữ dữ liệu cũng như tính giá tự động sẽ giúp doanh nghiệp chủ động quản lí hệ thống dịch vụ và lên giá thành tour một cách chính xác trong các phân hệ: Tour sản phẩm, tour thực hiện và điều hành tour, sổ dịch vụ, quyết toán tour..v..v

Bảng Chiết tính là tập hợp giá NET của các dịch vụ khi đưa vào tour mà các doanh nghiệp du lịch thường tính trên các bảng excel mang tính thủ công cho mỗi tour du lich. Thông qua bảng chiết tính tour này người điều hành có thể kiểm tra giá mua dịch vụ tại các nhà cung cấp một cách chính xác hơn, có thời gian lưu lâu dài và không bị mất mát hay nhầm lẫn trong quá trình điều hành và lưu trữ.

Khi một tour được chiết tính xong, giá mà hệ thống đưa ra là giá trị tour - không phải giá bán, vì thế người bán tour hay người xây dựng chương trình tour lưu ý vấn đề này.

Hiện nay phần mềm TravelMaster cũng đã tích hợp tính năng chiết tính giá tour ngay trong form booking của sales trợ giúp cho người bán hàng tính giá dịch vụ cho khách hàng một cách nhanh chóng cũng như tận dụng cơ sở dữ liệu đã có của công ty một cách chủ động hơn, xem thêm nghiệp vụ tại đây

Tour products
Tour products Tính giá tour sản phẩm, tạo ra thư viện dịch vụ một cách hoàn chỉnh trước khi cung cấp ra thị trường
Sales
Sales Phục vụ thay đổi dịch vụ, thêm mới dịch vụ, tạo bảng giá cho bkk/rqs
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!