• Đăng ký

Tính năng Quản lý Báo cáo

Hệ thống Kế toán

TravelMaster sẽ đem đến cho bạn một giải pháp hiệu quả về cách thức báo cáo. Những báo cáo liên quan đến công việc, doanh thu, chi phí của bạn sẽ được cập nhật từng phút, giúp bạn theo dõi được sát sao công việc của doanh nghiệp mình và đưa ra những điều chỉnh phù hợp sớm nhất có thể

Tỷ lệ
Tỷ lệ báo cáo tỷ lệ thắc mắc đã được giải đáp và chưa được giải đáp
Doanh số
Doanh số cập nhật doanh số booking ngay lập tức tại mọi thời điểm
Tiềm năng
Tiềm năng báo cáo cơ hội bán hàng của cá nhân,công ty theo từng giai đoạn
Lợi nhuận
Lợi nhuận Cho biết Lợi nhuận/tour hoặc Lợi nhuận/bkk hoặc Lợi nhuận/sales/bkk
Bàn làm việc
Bàn làm việc quản lý cơ hội mới, theo đuổi các cơ hội tiềm năng
Kế toán
Kế toán Quản lý hệ thống Quỹ (Thu - Chi), các loại Công nợ (NCC, Khách hàng, Đại lý), Quyết toán tour, Doanh thu (khách hàng, Đại lý)
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!