• Đăng ký

Tính năng Quản lý Bán hàng

Booking/Request

TravelMaster sẽ là một giải pháp hỗ trợ bán hàng hiệu quả đối với các doanh nghiệp. Nó giúp bạn tiếp cận bán hàng từ mọi khía cạnh, xác định các yếu tố cần điều chỉnh theo nhu cầu khách hàng… 

Tạo bkk/rqs
Tạo bkk/rqs Tạo bkk/rqs nhanh trong 1 phút. (lấy tour từ library hoặc tạo yêu cầu mới (new rqs)
Chiết tính
Chiết tính Đối với mỗi yêu cầu thay đổi, tính giá lại nhằm phục vụ yêu cầu khách hàng chính xác nhất.
Quản lý đoàn
Quản lý đoàn Mỗi bkk bạn có thể thêm từng khách hoặc import từ file excel đơn giản
Công việc
Công việc Giải quyết các phát sinh công việc bằng 01 tab riêng, dễ dàng view tất cả các công việc đã và sẽ, đang phải thực hiện cho bkk
Thay đổi dịch vụ
Thay đổi dịch vụ đã được tích hợp tại phân hệ sale bởi sự thay đổi là cần thiết khi có yêu cầu của khách hàng
Nhân bản
Nhân bản Mỗi bkk có thể nhân bản khi dịch vụ giống nhau, nhưng chỉ khác nhau về khách hàng, Giảm thời gian thao tác tạo bkk mới.
Thu thêm
Thu thêm Tạo phiếu thu, thu thêm dịch vụ phát sinh trên bkk
Thực thu
Thực thu Chức năng thực thu giúp view nhanh các khoản thu của khách ở bất kỳ thời gian nào bạn muốn
Thêm mới dịch vụ
Thêm mới dịch vụ Thêm mới 01 dịch vụ không có trong tour, hoặc bổ sung thêm cho bkk
Lịch sử
Lịch sử Với lịch sử giao dịch trên mỗi bkk, nhìn xuyên suốt các thao tác của sales
Đăng ký dùng thử

phần mềm TravelMaster 7 ngày miễn phí!