chia sẻ:

Webmail Client

WEBMAIL CLIENT là một trong những tính năng mạnh mẽ nhất của dịch vụ lưu trữ EMAIL của chúng tôi. Chúng tôi gọi nó là một Client vì nó có với giao diện WEBMAIL truyền thống của bạn và dễ sử dụng. Có nhiều tính năng, ứng dụng EMAIL yêu thích như Outlook, Thunderbird và OutlookExpress đã được xây dựng trong ứng dụng web tuyệt vời này.

WEBMAIL CLIENT được sử dụng để truy cập EMAIL của bạn trên web, các cuộc hẹn, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc cuốn sách, ghi chú, tạp chí và lưu trữ trực tuyến. Ngoài ra, các giao diện này sẽ được sử dụng để cấu hình tất cả các chức năng khác trong tài khoản EMAIL của bạn thông qua khu vực cài đặt.