chia sẻ:

Hướng dẫn Transfer domain - Chuyển tên miền về VietISO

Để chuyển (transfer) tên miền vể VietISO, Quý khách cần kiểm tra các điều kiện sau:

  1. Tên miền không ở trạng thai khóa (lock).
  2. Tên miền đã đăng ký 30 ngày hoặc còn tối thiểu 30 ngày trước khi hết hạn.
  3. Quý khách có quyền quản lý địa chỉ email quản lý tên miền.
  4. Quý khách có mã chuyển tên miền (transfer code), mã này do công ty đăng ký tên miền cung cấp hoặc có trong tài khoản quản lý tên miền. Quý khách cần cung cấp cho VietISO mã số này để VietISO làm lệnh chuyển tên miền.

Đủ các điều kiện trên, Quý khách có thể chuyển tên miền về VietISO, thời gian hoàn thành từ 5 - 6 ngày.

Kiểm tra tên miền: [Click here]