chia sẻ:

VPS_Window_intro

Virtual Private Server (VPS) là công nghệ tạo nhiều môi trường máy chủ riêng biệt trên một máy chủ vật lý duy nhất. VPS hosting cho phép khách hàng chia sẻ kinh phí phần cứng và kết nối mạng mà không bị mất sự riêng tư, hiệu suất hoặc sở thích. VPS hosting cung cấp tính linh hoạt để thêm và thay đổi các module và cài đặt phần mềm của riêng bạn cùng với những tính năng và chức năng của một máy chuyên dụng mà không cần phải xây dựng và duy trì một máy chủ riêng tốn kém kinh phí. Khi sử dụng VPS bạn sẽ thấy tính năng cũng như chức năng của nó như một máy chủ chuyên dụng. Nếu bạn cần một hosting không hạn chế cài đặt tên miền, có toàn quyền kiểm soát môi trường của bạn và chạy các ứng dụng chạy riêng của bạn, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc có một VPS khi bạn có tài khoản.

Ngoài ra, VPS còn cung cấp khả năng quản lý môi trường riêng của bạn trực tiếp thông qua SSH.

Hosting Windows 2003 Virtual Private Servers được thiết lập trên hệ thông Powerful Dual Quad Core Xeon máy chủ kết nối với cấp trên để đảm bảo rằng mỗi VPS cung cấp hiệu suất tối ưu và cung cấp sự linh hoạt để chạy các trang web lớn và cài đặt ứng dụng của bên thứ ba dễ dàng. Quản lý VPS lưu trữ đều có sư liên quan đến nhau, tất cả các VPS Hosting là được toàn quyền quản lý.  VPS hosting bao gồm các thiết lập, cài đặt phần mềm, giám sát an ninh, hỗ trợ kỹ thuật và sao lưu giúp khách hàng tập trung hơn vào sự tăng trưởng của kinh doanh của mình.

Đăng ký cho Windows VPS Hosting của chúng tôi hôm nay và kinh nghiệm sự khác biệt trong hiệu suất máy chủ!