chia sẻ:

Gói email cá nhân

Phù hợp với các kế hoạch tạo nền tảng thương hiệu bản thân, giảm thiểu chi phí cho cá nhân khi vẫn mong muốn có 01 email với tên miền mà bạn mong muốn.

Tất cả các email cá nhân của chúng tôi đều đi kèm với việc dùng thử 10 ngày miễn phí mà không cần khai báo thông tin cá nhân; và vì vậy, bạn không cần sử dụng thẻ tín dụng khi sử dụng thử dịch vụ của chúng tôi.