chia sẻ:

Semi-Dedicated Server Hosting

Semi - Dedicated Server là một máy chuyên dụng mà chỉ được chia sẻ giữa 12 khách hàng. Với Semi - Dedicated Server của chúng tôi, website của bạn tận hưởng tất cả những lợi ích tương tự của một máy chuyên dụng, bạn có quyền truy cập vào phần lớn tài nguyên máy chủ, cho phép bạn ứng dụng nhiều hơn và lưu lượng truy cập các trang website của bạn tốt hơn cũng như nhiều tập lệnh phức tạp và phần mềm.

Với cấu hình lớn, CPU đủ mạnh để đáp ứng không có độ trễ trong truy cập. Bạn cũng tiết kiệm chi phí của bạn ở mức độ tốt bằng cách đầu tư vào Semi - Dedicated Server, bạn chỉ phải trả một phần chi phí trên một máy chủ chuyên dụng và trình điều khiển có license chi phí giảm xuống thấp nhất $3/ tháng ngày mà không bao gồm các tính năng, chức năng và giao diện của nó

Semi - Dedicated Server là cầu nối giữa VPS Hosting có tính năng đầy đủ như một máy chủ chuyên dụng. Đó là sự trung gian hoàn hảo cho việc quyết định sử dụng một máy chủ riêng ảo hay là một máy chủ chuyên dụng.

Semi - Dedicated Server khách hàng mà bạn không cần phải lo lắng về các nguồn tài nguyên hệ thống và quản lý máy chủ, như Webdesign hosting sẽ chăm sóc tối đa của các quản trị máy chủ và bất kỳ mối quan tâm kỹ thuật khác mà có thể phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng.