• Đăng ký

Cấu hình tên miền sử dụng Mail Google Apps

Khi bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ mail Google Apps cho tên miền của mình, bạn cần cấu hình DNS để Google xác nhận chủ sở hữu của tên miền.

Google Apps sử dụng 2 phương thức chứng thực dành cho tên miền thông qua DNS đó là thêm bản ghi TXT và thêm bản ghi CNAME. Google sẽ cung cấp cho người dùng một chuỗi giá trị và yêu cầu người dùng thêm một bản ghi TXT với giá trị được cung cấp đó vào DNS của tên miền, việc này cũng  xảy ra tương tự đối với bản ghi CNAME.

Cấu hình tên miền sử dụng dịch vụ Email Google Apps theo hướng dẫn sau:

  • Sau khi đã đăng ký và xác thực hoàn tất cho dịch vụ Google Apps, bạn thực hiện cấu hình các MX record để tên miền có thể sử dụng dịch vụ Email của Google được.
  • Để tên miền có thể sử dụng email của Google, tên miền đó cần phải thêm một số MX record. MX record là giống nhau cho toàn bộ tên miền khi sử dụng Google Apps, sau đây là những MX record cần được cấu hình cho mỗi tên miền khi muốn sử dụng dịch vụ Email của Google.

 

Name/Host/Alias

Time to Live (TTL)

Record Type

Priority

Value/Answer/Destination

Tên miền

14440

MX

1

ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14440

MX

5

ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14440

MX

5

ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14440

MX

10

ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM

Tên miền

14440

MX

10

ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM

 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống https://go.vietiso.com theo tài khoản 

Bước 2: Vào tên miền cần cầu hình DNS và cấu hình theo cấu trúc trên

Ghi chú:

- Name: điền tên miền của bạn

- Preference: điền số lượng email (Priority)

- Exchange: điền cấu trúc mail ở phần Value/Answer/Destination tương ứng với từng Priority.

Mỗi lần tạo MX record cần nhấn Save để lưu lại và bạn đợi hệ thống cập nhật và kiểm tra lại.

Chúc các bạn thành công!

1