• Đăng ký

Cấu hình tên miền từ PA Việt Nam về host của VietISO

Lưu ý: Khi bạn sử dụng hệ thống phân giải tên miền của PA Việt Nam, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Name server mặc định do PA Việt Nam cung cấp.

Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của PA Việt Nam theo link: http://dotvn.pavietnam.vn

Sau khi đăng nhập thì bạn làm theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Bạn vào phần "Change DNS"  chọn "Cập nhật Nameserver mặc định" để ra DNS của PA Việt Nam. Sau đó chọn "Lưu cấu hình" để cập nhật DNS.

 

Bước 2: Trong giao diện cấu hình tên miền, bạn tiến hành thêm mới các bản ghi là các record cơ bản khi sử dụng hosting tại VietISO. Địa chỉ IP là địa chỉ của server chứa hosting của bạn mà VietISO đã gửi thông tin tài quản hosting vào email cho bạn:

Sau khi cấu hình xong, bạn click vào bên dưới để hoàn tất việc trỏ tên miền về hosting của VietISO.

Chúc bạn thành công!

1