• Đăng ký

Cấu hình tên miền từ Mắt Bão về VietISO

Lưu ý: Khi bạn sử dụng hệ thống phân giải tên miền Mắt Bão, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Name server mặc định do Mắt Bão cung cấp.

Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ của Mắt Bão theo link: https://id.matbao.net/

Sau khi đăng nhập thì bạn làm theo hướng dẫn như sau:

 

Cập nhật Name server cho tên miền:

 

 

Cập nhật Name server cho tên miền xong, bạn tiếp tục truy cập trang quản lý DNS tên miền:

 

Trong giao diện quản lý DNS, bạn tiến hành thêm mới các bản ghi là các record cơ bản khi sử dụng hosting tại VietISO. Địa chỉ IP là địa chỉ của server chứa hosting của bạn mà VietISO đã gửi thông tin tài quản hosting vào email cho bạn:

 

 

Sau khi lưu cấu hình, bạn cần chờ thời gian hiệu lực của DNS. Nếu quá 24h Cấu hình DNS không có hiệu lực, vui lòng liên hệ Mắt Bão để được hỗ trợ.

Chúc bạn thành công!

1