• Đăng ký

Hướng dẫn cấu hình DNS của tên miền

Để đảm bảo tính tối ưu phân giải địa chỉ ip trên toàn cầu cho mỗi tên miền do VietISO cung cấp. Chúng tôi đang sở hưu 04 giải DNS khác nhau cho 04 châu lục trên toàn thế giới. Sự gia tăng này sẽ giúp cho tên miền của bạn luôn hoạt động một cách ổn định.

Cấu hình DNS cho tên miền của bạn về VietISO một các đơn giản như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống quản lý dịch vụ thông qua trang chủ: https://www.vietiso.com

 

2. Sử dụng 4 địa chỉ DNS dưới đây cho tên miền của bạn:

ns1.vietiso.org.   [ 124.158.6.205 ]
ns2.vietiso.org.   [ 27.118.24.5 ]
ns3.vietiso.org.   [ 104.207.134.228 ]
ns4.vietiso.org.   [ 108.61.250.93 ]

 

3. Chọn Manage DNS trên menu người dùng của bạn (Menu > Tên miền > Manage DNS)

Truy cập DNS link

 

Bước 4: Bạn lựa chọn tên miền cần thao tác và kích vào nút sửa để chỉnh sửa DNS của tên miền đóBước 5: Thêm mới bản ghi hoặc thay đổi nội dung bảng ghi mà bạn nhìn thấy trên màn hình của bạn

 

a. Tạo A (Host / IPv4)

Dùng để trỏ đến một địa chỉ IP (IPv4).

Bản ghi này thường được dùng để trỏ tên miền vào IP của máy chủ chứa Website của bạn

Name: mail, @, … (@ thay cho giá trị rỗng)

IP Address: Nhập IP của Server (Ví dụ: 219.81.46.25)

Sau đó, nhấn nút Save Change để cập nhật

 

b. Tạo CNAME (Canonical Name)

Dùng để trỏ một tên này đến một tên khác, không quan tâm đích đến là IP nào. 

Bản ghi này thường được dùng để trỏ nhiều dịch vụ vào cùng một địa chỉ IP.

Ví dụ bạn có thể trỏ blog.domain.com, ftp.domain.com, mail.domain.com đến một tên khác là domain.com. Như vậy, domain.com này trỏ về IP nào, thì các tên kia cũng sẽ trỏ về IP đó.

Name: www, ftp, @ … (@ thay cho giá trị rỗng)

Host: Nhập tên host (Ví dụ: domain.com)

Sau đó, nhấn nút Save Change để cập nhật

 

Các loại khác thực hiện tương tự

 

update: 08/04/2017

1