Hệ thống cho phép thêm, kết nối các điểm du lịch trên toàn quốc, sử dụng dữ liệu chính xác cũng như tích hợp AI khoảng cách giữa các điểm với nhau. Các điểm đến được xếp hạng cấp quốc gia thường là những địa danh nổi tiếng, có giá trị văn hóa, lịch sử và đóng góp lớn cho nền kinh tế của quốc gia. Trong khi đó, các điểm đến được xếp hạng cấp tỉnh thường là những địa phương nổi bật, có giá trị du lịch, văn hóa, kinh tế, tuy nhiên chưa đủ để được xếp vào cấp quốc gia. Với hệ thống phân loại này, iTourismID giúp du khách có thể tìm kiếm và lựa chọn điểm đến phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.