iTourismID tích hợp bộ công cụ đánh giá dành cho khách tham quan sau khi trải nghiệm dịch vụ tại Điểm du lịch. Giúp Đơn vị quản lý điểm đến nắm bắt nhanh chóng tình hình chất lượng dịch vụ cung cấp. Đây cũng là dữ liệu quan trọng để thúc đẩy phát triển thương hiệu, thu hút khách hàng hiệu quả nhất.