Bằng việc sử dụng công nghệ 3D scanning, iTourismID có thể xử lý hình ảnh và video đa chiều để xây dựng các tour thực tế ảo cho 20 điểm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu thăm quan, trải nghiệm và nghiên cứu của cán bộ nhà trường và sinh viên của trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.