Để xây dựng nội dung thuyết minh cho điểm đến, iTourismID sử dụng cơ sở dữ liệu có sẵn để giúp tiết kiệm chi phí quay phim và chụp hình. Điều này giúp cho quá trình tạo nội dung trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin được cung cấp cho người dùng.