iTourismID cung cấp danh mục điểm đến cho các loại hình du lịch khác nhau, bao gồm Khu du lịch, điểm du lịch, di tích và thắng cảnh,....Bên cạnh đó, iTourismID hỗ trợ lọc điểm đến theo đơn vị hành chính như Quận/huyện, Tỉnh/ thành phố. Điều này giúp cho việc tìm kiếm và quản lý các điểm đến dễ dàng hơn.