Một trong những tính năng tiêu biểu của iTourismID này là khả năng đánh dấu điểm đến trên bản đồ. Nhờ tính năng này, iTourism ID giúp hình thành bản đồ du lịch Việt chi tiết và đầy đủ về các điểm đến, giúp cho du khách có thể dễ dàng lựa chọn và lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình.