iTourismID cho phép cập nhật đầy đủ, chi tiết và trực quan thông tin của các điểm đến trên toàn quốc. Các thông tin này bao gồm: 

 • Tên điểm đến
 • Nhóm điểm đến
 • Hình ảnh
 • Thời gian mở cửa, đóng cửa
 • Gợi ý tham quan
 • Link đặt dịch vụ
 • VR Tour
 • Giới thiệu.
 • Danh mục
 • Danh hiệu
 • Địa chỉ
 • Bản đồ
 • Thông tin liên hệ