Hỗ trợ nhập liệu

Để góp phần hoàn thiện website của Quý khách hàng, tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ nhập liệu dành cho những website được sản xuất tại VietISO. Sau khi website đã được bàn giao cho quý khách hàng tương ứng với những lỗi phát sinh và những yêu cầu chỉnh sửa đã được hoàn tất Qúy khách hàng có thể yêu cầu VietISO hỗ trợ nhập liệu dưới hình thức:

Để góp phần hoàn thiện website của quý khách hàng, chúng tôi tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ nhập liệu dành cho những website được sản xuất tại VietISO.

Sau khi website được đưa lên online với phiên bản thử nghiệm trong thời gian quy định của mỗi dự án, ngoài việc hỗ trợ các yêu cầu chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi hỗ trợ nhập liệu với các hình thức được chấp nhận như sau:

Dữ liệu chấp nhận

Được hiển thị dưới dạng file word, email, link website online, file hình ảnh đại diện bài viết hay cho chương trình tour, khách sạn...

Cam kết, hình thức nhập liệu

  • Đảm bảo trình bày thẩm mỹ theo đúng thiết kế tổng thể của site
  • Nội dung chính xác theo dữ liệu được gửi bởi Quý khách hàng, không thêm bớt khi không có yêu cầu.
  • Miễn phí nhập tối đa 5 nội dung (records) cho mỗi phần tương ứng cấu trúc site do VietISO sản xuất ví dụ: Tours, Cruies, Travel sevice, Blog, tin tức...

Lưu ý:

Chúng tôi đảm bảo nhập mẫu theo chính sách phiên bản thử nghiệm cho các vùng dữ liệu khác mà không có yêu cầu hỗ trợ nhập liệu, hoặc chưa có nội dung như:

  • Thông tin liên hệ (contact us), các phần liên quan khu vực About US,
  • Những vấn đề liên quan đến thông tin chính xác của công ty hoặc mẫu Mail Booking, Contact Us
  • Miễn phí nhập dữ liệu hotel dạng profile có sẵn của VietISO cho thị trường Việt Nam, tại các thị trường khác sẽ được tính phí ở bên dưới.

Hỗ trợ tính phí

  • Từ dữ liệu thứ 6, chúng tôi sẽ tính phí 8$/ bài viết không tính những bài viết có sẵn do chúng tôi đưa vào theo chính sách phiên bản thử nghiệm
  • Miễn phí hình ảnh trong bài viết, đi kèm với 5 bài viết miễn phí, đối với những hình ảnh ở các mục: Slide, Baner, có sự can thiệp của thiết kế sẽ tính phí: 5$/ image
  • Dữ liệu Hotel Profile cho thị trường khác ngoài Việt Nam: $250/ quốc gia
  • Vấn đề nhập liệu sau khi bàn giao chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý và thống nhất về chi phí giữa khách hàng và chúng tôi

Vui lòng xem thêm chính sách bàn giao, thanh lý bảo trì, cam kết dữ liệu, bảo mật dữ liệu khách hàng để biết thêm chi tiết