Nhân bản - Duplicate

Đảm bảo quyền lợi của khách hàng là điều mà chúng tôi cần làm và luôn đảm bảo điều này bằng các chính sách quan trọng và khẳng định thực hiện đúng trong mọi thời gian hoạt động của chúng tôi.

100% website online đều được cung cấp theo quy trình khép kín với các bước thiết kế website của chúng tôi, thông qua sự giám sát chặt chẽ bởi các khối chuyên gia thực hiện dự án của chúng tôi.

Những website đã sản xuất bởi chúng tôi khi không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc Email điện tử của chủ sở hữu, không có lí do nào khiến chúng tôi nhân bản cho dù bạn có thể trả nhiều nhiều tiền hơn chi phí nhân bản mà chúng tôi quy định trong hệ thống isoCMS_addOn Module

Bất cứ sự thanh toán nào cho việc này đều không phù hợp chính sách của chúng tôi khi không được sự đồng ý của đơn vị sở hữu website bằng văn bản hoặc Email điện tử trước đó do chúng tôi sản xuất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không nhận thiết kế website, hay copy giống 100% một website du lịch nào đó đang online của nhà cung cấp khác, của đối tác khác, vì những lí do bản quyền cũng như thương hiệu của VietISO.

A. Đối với chính sách nhân bản, chúng tôi có một số hình thức nhân bản như sau:

 1. Nhà đầu tư yêu cầu nhân bản chính website trước đó mà chúng tôi cung cấp
2. Nhân bản của Nhà đầu tư khác khi được sự đồng ý của nhà đầu tư sở hữu đối với website đó do VietISO sản xuất trước đó
3. Nhân bản dựa trên hệ thống template có sẵn do chúng tôi cung cấp.

B. Cam kết hỗ trợ

Để hỗ trợ khách hàng trong việc nhân bản, hiện nay chúng tôi đưa ra các chương trình hỗ trợ khách hàng yêu cầu nhân bản website của mình thuộc các điều kiện (A) như sau:

1. Hỗ trợ thay đổi logo tại các vùng hiển thị, thay đổi địa chỉ.
2. Thay đổi nhận diện màu sắc của website theo logo trên toàn website.

C. Không bao gồm

1. Các yêu cầu thay đổi bố cục, cho dù sự thay đổi nhỏ nhất hoặc mục đích làm thay đổi khác đi so với website gốc
2. Chúng tôi cung cấp các Quy tắc về cung cấp thay đổi thêm bớt chức năng

Các chính sách khác về việc nhân bản chúng tôi luôn cập nhận tại trang này, nhằm tạo ra giá trị đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư dự án do VietISO cung cấp

Vui lòng xem lại phí chúng tôi đã gửi bạn trước khi bạn đọc được quy định này

Xem thêm

Bản quyền Phần mềm TravelMaster

Bản quyền Hệ thống isoCMS


-------------------------------------------

Cập nhật: 11 tháng 04 năm 2016