Thêm module, chức năng

Để đảm bảo Phần mềm - Website du lịch phục vụ nhu cầu của bạn trong mọi thời điểm kể cả trong và sau bàn giao hoặc trong bảo trì - bảo hành, chúng tôi luôn sẵn sàng Tư vấn - Cung cấp các giải pháp nâng cấp bất cứ lúc nào khi có nhu cầu.

Các báo giá sẽ được áp dụng và gửi tới bạn bằng hệ thống quản trị của chúng tôi. Sau khi chúng tôi nhận được thanh toán online hoặc theo các phương thức thanh toán khác của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện công việc mà không có trở ngại nào về mặt kỹ thuật cũng như khả năng.

Lưu ý: Các yêu cầu làm mới, thêm module chúng tôi sẽ báo giá cụ thể khi có nhu cầu của bạn

Ghi chú: Hệ thống bảo trì áp dụng cho cả khách hàng đang mua dịch vụ là Phần mềm & Website mà không sử dụng hoặc đang sử dụng hạ tầng kỹ thuật server lưu trữ của VIETISO.