Bản quyền Hệ thống isoCMS

Để đảm bảo định nghĩa một cách chính xác Giấy phép sử dụng cho bản quyền Hệ thống isoCMS mà chúng tôi phát hành ra đối với tất cả khách hàng, đối tác trên thị trường. Chúng tôi đưa ra quy định nhằm thay đổi suy nghĩ nhân bản, copy sản phẩm mà chúng tôi phát hành.

Giấy phép sử dụng Hệ thống isoCMS là quyền hợp pháp đối với cả khách hàng của chúng tôi và chúng tôi. Khi bạn mua Hệ thống lõi isoCMS, bạn sẽ được cung cấp 01 giấy phép, có quyền và thời gian sử dụng tương đương tuổi thọ cam kết của hệ thống, đó là bạn mua giấy phép sử dụng Hệ thống và các thành phần cho phép bạn tự phát triển hệ thống chứ không phải bạn có quyền sở hữu lõi, chuyển giao hệ thống lõi bởi chúng tôi nếu không có Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các  của phần mềm, cho phép bạn có thể cài đặt, sử dụng theo quy định của hợp đồng quy định

Giấy phép (license) được phép chuyển giao quyền sử dụng khi có sự thống nhất của hai bên dưới dạng hợp đồng, cụ thể trong nội dung này là:

chuyển nhượng Hệ thống isoCMS

đã được bảo vệ bản quyền (R), thương mại (TM) và thuộc quyển sở hữu trí tuệ của VietISO.

Mỗi giấy phép sử dụng được cung cấp bằng một dãy mã số + ký tự chữ cho mỗi sản phẩm tương ứng và chỉ sử dụng duy nhất cho 01 sản phẩm phần mềm, không sử dụng trên sản phẩm thứ hai, cấm sao chép duới mọi hình thứcgiấy phép được VietISO cung cấp khi hai bên ký hợp đồng và hoàn tất khi thanh toán và bàn giao tài khoản.

Hiệu lực:

Giấy phép (license) hệ thống hoạt động như một "Cam Kết" từ chúng tôi rằng sẽ không kiện người dùng đầu cuối nếu họ tiến hành các hoạt động thông thường nằm trong những quyền được xem như thuộc về quyền sử dụng, vận hành, sửa chữa, tự cập nhật chức năng do bạn hoặc do chúng tôi cung cấp dịch vụ nâng cấp, bảo trì hàng năm cung cấp và phát hành không bao gồm quyền nhân bản - copy hệ thống. Đồng thời, bạn mua Hệ thống isoCMS sẽ là chủ sở hữu, quyền vận hành toàn bộ dữ liệu do bạn tạo ra hoặc do quá trình kinh doanh do khách hàng của bạn tạo ra trên hệ thống trong suốt thời gian thỏa thuận của Giấy phép và Hợp đồng giữa hai bên quy định.

Loại giấy phép (license): bạn có thể sử dụng các loại giấy phép được cung cấp bởi chúng tôi :

  • Theo thời gian: Vĩnh Viễn (mua một lần)

  • Thuê: Sử dụng dịch vụ thuê (chúng tôi cung cấp các dịch vụ trợ giúp nhằm hệ thống vận hành luôn online và ổn định, thường dịch vụ này liên quan đến hạ tầng và xử lý sự cố nhanh trong mỗi thời điểm)

Phân biệt Giấy phép (Lifelicense) vĩnh viễn và Nâng cấp định kỳ hàng năm (Annual Update)

Giấy phép (Life license) của bạn là vĩnh viễn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn bất kỳ bản cập nhật nào của phần mềm hoặc phiên bản mới nhất được phát hành, thì bạn cần mua (Annual Update)

Tất cả các hành vi xâm phạm bản quyền sản phẩm của chúng tôi là vi phạm pháp luật và bị xử lý theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ - Pháp luật Việt Nam quy định

xem thêm Quy định nhân bản Hệ thống isoCMS

---------

update: 08/11/2017