Hoàn - Hủy dịch vụ

Nhằm giải thích các nguyên tắc cung cấp dịch vụ được áp dụng tại thời điểm các phát sinh mong muốn hoàn tiền của khách hàng cho bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi đang và đã cung cấp tới doanh nghiệp hay cá nhân bạn.

1. Sản phẩm Website / Phần mềm

Trong hầu hết mọi trường hợp, chúng tôi có thể giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả tất cả những vấn đề liên quan tới sản phẩm của chúng tôi. Xin lưu ý rằng với Phần mềm hay các Sản phẩm tương ứng mà chúng tôi gọi chung là Phần mềm của chúng tôi, chúng tôi luôn nỗ lực loại bỏ mọi sai sót từ sản phẩm mà chúng tôi cung cấp trong thời gian ngắn nhất.

Với mỗi sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, bạn được trải nghiệm dùng thử, hoặc có sản phẩm tương tự để bạn trải nghiệm miễn phí cho phép bạn kiểm tra một cách kỹ lưỡng trước khi quyết định mua. Chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng cơ hội này để kiểm tra và dùng thử, điều này sẽ giúp tránh một số nhầm lẫn không đáng có xảy ra với bạn. Nếu bạn còn phân vân về chất lượng sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi khuyến khích bạn tạo ticket yêu cầu hỗ trợ để được giải đáp (xem hướng dẫn tạo ticket)

Khi quyết định mua sản phẩm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi lợi ích và bất lợi mà sản phẩm mang lại. Chúng tôi không thực hiện hoàn tiền khi khách hàng cho rằng sản phẩm không đáp ứng được mong đợi của bạn.

Website / Phần mềm là sản phẩm vô hình và không áp dụng chính sách hoàn tiền nên chúng tôi không thực hiện hoàn tiền khi yêu cầu đã đươc hoàn thành hoặc sản phẩm đã được gửi tới bạn. Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu về những quy định mà chúng tôi áp dụng khi mua sản phẩm trên website của chúng tôi.

Chúng tôi luôn đề cao sự thoải mái và sự hài lòng của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, với mỗi sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, chúng tôi luôn hỗ trợ chuyển license miễn phí vô điều kiện một lần duy nhất trong thời gian 30 ngày đầu tính từ ngày mua sản phẩm. License của sản phẩm có thể được chuyển tới license của bất kỳ sản phẩm nào trừ yêu cầu về thay đổi giá và không hoàn tiền. Mỗi lần chuyển license theo yêu cầu sau đó sẽ có phụ phí kèm theo theo chính sách bảo hành - bảo trì có thu phí

2. Dịch vụ Thêm - Bớt module, chức năng

Nếu bạn nhận thấy Phần mềm/Sản phẩm của chúng tôi không đáp ứng được mong đợi của bạn về mặt chức năng quản lý, bạn có thể đưa ra các yêu cầu cho việc thêm bớt chức năng như mong muốn, điều này sẽ làm gia tăng chi phí mua phần mềm của bạn, nhưng đổi lại bạn sẽ có 01 phần mềm như mong muốn, chúng tôi sẽ báo giá cho bạn khi có nhu cầu thực tế của bạn.

Trong quá trình triển khai phát triển Phần mềm/Sản phẩm, nếu bạn nhận thấy dịch vụ cung cấp của chúng tôi không đáp ứng được mong đợi của bạn, bạn có thể đưa ra yêu cầu chúng tôi dừng sản xuất và hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần trên tổng số tiền tùy thuộc vào tình trạng của quá trình phát triển phần mềm trước khi việc phát triển hoàn thành.

  • Hoàn tiền 100% khi quá trình phát triển phần mềm chưa được tiến hành.
  • Hoàn tiền 50% khi quá trình phát triển phần mềm đã bắt đầu nhưng mới chỉ hoàn thành 50% hoặc ít hơn trên tổng số chi phí của quá trình phát triển.
  • Hoàn tiền 25% khi quá trình phát triển phần mềm đã được tiến hành nhưng mới chỉ hoàn thiện 75% hoặc ít hơn trên tổng số chi phí của quá trình phát triển.

3. Dịch vụ

Là những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm Dịch vụ cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm. Vì những dịch vụ này vô hình và không áp dụng chính sách hoàn tiền nên chúng tôi không thực hiện hoàn tiền khi công việc đã bắt đầu. Tuy nhiên, chúng tôi bảo đảm cung cấp dịch vụ với chất lượng cao tới khách hàng và luôn nỗ lực đáp ứng mọi mong đợi của bạn.

Một số bài viết liên quan:

- Chính sách bảo hành sản phẩm

- Cam kết bảo mật của chúng tôi

- Dịch vụ FastSupport

- Thêm module, chức năng sản phẩm

- Hỗ trợ nhập liệu

Mọi thắc mắc liên quan tới Chính sách hoàn tiền có thể gửi trực tiếp tới địa chỉ email info@vietiso.com.