Tour ISOCMS cung cấp API (Giao diện lập trình ứng dụng) để tích hợp các module với các ứng dụng thương mại điện tử trong ngành du lịch, các cổng thanh toán và các ứng dụng khác. Với Tour ISOCMS, chúng tôi luôn nghiên cứu phát triển những ứng dụng mới, hoặc tích hợp với những ứng dụng kinh doanh hiện có của bạn.

 • Bạn có thể dùng để tích hợp những ứng dụng sau đây:
 • • Các dịch vụ của VietISO
 • • Các ứng dụng của bên thứ ba
 • Đối tượng mục tiêu
 • • Nhà phát triển
 • • Quản lý dự án CRM
 • • Tích hợp hệ thống
 • Điều kiện
 • - Bạn phải có một địa chỉ email hợp lệ để truy cập dịch vụ VietISO CRM
 • - Bạn phải được phân quyền truy cập dịch vụ API (cài đặt bảo mật hệ thống)
 • - Bạn phải có AuthToken để truy cập VietISO CRM API
 • - Môi trường phát triển/ máy chủ để tích hợp ứng dụng của bên thứ ba
 • - Kết nối internet để tiếp xúc với VietISO CRM API

Tích hợp với VIETISO Apps

Mail

Chat

Docs

Invoice

Meeting

Sheet

Creator

Recruit

Write

Projects

Support

Report

Các ứng dụng của bên thứ 3

VietISO luôn nỗ lực xây dựng và phát triển công ty trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu chuyên cung cấp Công nghệ cho ngành du lịch tại Việt Nam và các nước khu vực Châu Á. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Phần mềm và Thiết kế website. Bên cạnh đó, nâng cao uy tín đối với các doanh nghiệp và thi phần trong giới công nghệ cũng là mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi luôn hướng tới."