Tiện ích đặt trước
Nỗ lực tối thiểu để tích hợp vào các trang web hiện có - chỉ cần một vài dòng mã.

iFrame nhúng
Tích hợp TravelMaster vào isoCMS của bạn bằng cách sử dụng plugin của chúng tôi hoặc sử dụng một trong các tool miễn phí của chúng tôi để có một khởi đầu thuận lợi.

Trang web tùy chỉnh (API)
Tạo các trang web tùy chỉnh hiện đại của bạn được cung cấp bởi API isoCMS. Tính linh hoạt tối ưu cho các nhà phát triển web..