• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Hướng dẫn tạo subdomain

Bước 1: Truy cập vào giao diện DirectAdmin và chọn Subdomain Management

Bước 2: Khi vào Subdomain Management ngay phần Add Sub-domain điền subdomain cần tạo và ấn Create để tạo subdomain

Bước 3: Sau khi tạo xong khách hàng sẽ thấy subdomain như hình bên dưới là subdomain đã tạo hoàn thành

 

1