• Đăng ký

Hướng dẫn gán thêm tên miền vào hosting DirectAdmin

Bài viết hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ hosting DirectAdmin của VietISO gán thêm tên miền vào hosting.

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting Direct Admin của VietISO tại link: http://27.118.16.198:1127/CMD_LOGIN

Bước 2: Ở mục Your Account khách hàng chọn vào Domain Setup:

- Bước 3: Bạn chọn mục Add Another Domain để có thể gán thêm domain vào hosting DirectAdmin, sau đó nhấn Create để thực hiện tạo:

 

- Bước 4: Sau khi đã tiến hành gán thêm domain cho hosting, bạn có thể lựa chọn domain để sử dụng

 

Lưu ý:

Để gán thêm tên miền vào hosting của bạn, gói host của bạn phải đảm bảo điều kiện được sử dụng 2 domain chính trở lên (tức là chạy được tối thiểu 2 website).

1