Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trong Direct Admin

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting Direct Admin của VietISO tại link:  http://27.118.16.198:1127/CMD_LOGIN

Bước 2Chọn Create/Restore Backups:

Bước 3: Chọn các loại dữ liệu cần backup: website data, ftp, email hay database (mặc định sẽ được chọn hết). Tiếp theo chọn Create Backup

Bước 4:  Quá trình backup khoảng một vài phút tùy dung lượng của dữ liệu nặng hạy nhẹ.

File backup này nằm trong thư mục backups của File Manager. Bạn có thể click vào tên file backup để download về máy tính.


Để restore (khôi phục dữ liệu) bạn đăng nhập vào DirectAdmin chọn Create/Restore Backups, bên dưới có phần "Select a File to Restore" chọn file cần restore và nhấn "Select Restore Options"