• Đăng ký

Một trong những tính năng vượt trội của website sự kiện đó là tính năng thống kê. Hệ thống được xây dựng với một vùng riêng tổng hợp và thống kê tất cả những dữ liệu và thông tin của sự kiện. Các thông tin thống kê được tổng hợp theo từng danh mục cụ thể và sắp xếp theo danh sách tiện cho việc quan sát và quản lý.

Đặc biệt, tại tính năng thống kê, hệ thống xây dựng một danh mục chuyên biệt tổng hợp những dữ liệu trong hệ thống có thể xuất ra file excel. Với chỉ một cú nhấp chuột, tất cả những dữ liệu có thể được xuất ra excel và quản lý hiệu quả.

Một số tiện ích của tính năng thống kê:

  • Tổng hợp dữ liệu và thống kê theo danh sách 
  • Các dữ liệu được tổng hợp bao gồm những thông tin cụ thể và thông tin chi tiết theo yêu cầu
  • Dữ liệu tổng hợp được tập hợp tại một danh mục riêng thuận tiện cho việc xuất excel 
Thông tin sự kiện
Thông tin sự kiện Mọi thông tin liên quan đến sự kiện đều được cập nhật tại hệ thống. Những thông tin chung và thông tin chi tiết của sự kiện được cập nhật theo từng danh mục cụ thể. Mỗi danh mục là một nội dung...
Phản hồi
Phản hồi Cập nhật danh sách phản hồi gửi về hệ thống với thông tin chi tiết về khách hàng. Xem danh sách phản hồi và cập nhật trạng thái đối với từng phản hồi.
Dịch vụ
Dịch vụ Hệ thống tích hợp một số dịch vụ các nhà tổ chức có thể cung cấp trong quá trình diễn ra sự kiện. Những dịch vụ này bao gồm thông tin miêu tả đầy đủ, bảng giá đồng thời...
Thống kê
Thống kê Một trong những tính năng vượt trội của website sự kiện đó là tính năng thống kê. Hệ thống được xây dựng với một vùng riêng tổng hợp và thống kê tất cả những dữ liệu và...
Cài đặt
Cài đặt Những cài đặt chung trong hệ thống và cài đặt liên quan tới sự kiện. Cài đặt cung cấp thêm thông tin cho sự kiện và cập nhật thông tin sự kiện, thông báo của sự kiện và những...
  • Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?
  • Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau: