Một số tiện ích đặc biệt của tính năng cài đặt:

  • Bao gồm những cài đặt chung trong vận hành hệ thống và những cài đặt liên quan tới hệ thống website sự kiện
  • Tích hợp email thông báo tự động gửi tới khách hàng và nhà tổ chức
  • Tích hợp công cụ SEO tối ưu hóa tìm kiếm