Đặc biệt, tại tính năng thống kê, hệ thống xây dựng một danh mục chuyên biệt tổng hợp những dữ liệu trong hệ thống có thể xuất ra file excel. Với chỉ một cú nhấp chuột, tất cả những dữ liệu có thể được xuất ra excel và quản lý hiệu quả.

Một số tiện ích của tính năng thống kê:

  • Tổng hợp dữ liệu và thống kê theo danh sách 
  • Các dữ liệu được tổng hợp bao gồm những thông tin cụ thể và thông tin chi tiết theo yêu cầu
  • Dữ liệu tổng hợp được tập hợp tại một danh mục riêng thuận tiện cho việc xuất excel