• Đăng ký

Hệ thống tích hợp một số dịch vụ các nhà tổ chức có thể cung cấp trong quá trình diễn ra sự kiện. Những dịch vụ này bao gồm thông tin miêu tả đầy đủ, bảng giá đồng thời tích hợp công cụ SEO đối với từng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ khách sạn và tour.

Tính năng dịch vụ có một số tiện ích sau:

  • Mỗi dịch vụ được quản lý và cập nhật theo từng danh mục với đầy đủ thông tin cần thiết
  • Tích hợp công cụ SEO hiệu quả
  • Mỗi dịch vụ đều có các thông tin giới thiệu, bảng giá và hình ảnh liên quan
Thông tin sự kiện
Thông tin sự kiện Mọi thông tin liên quan đến sự kiện đều được cập nhật tại hệ thống. Những thông tin chung và thông tin chi tiết của sự kiện được cập nhật theo từng danh mục cụ thể. Mỗi danh mục là một nội dung...
Phản hồi
Phản hồi Cập nhật danh sách phản hồi gửi về hệ thống với thông tin chi tiết về khách hàng. Xem danh sách phản hồi và cập nhật trạng thái đối với từng phản hồi.
Dịch vụ
Dịch vụ Hệ thống tích hợp một số dịch vụ các nhà tổ chức có thể cung cấp trong quá trình diễn ra sự kiện. Những dịch vụ này bao gồm thông tin miêu tả đầy đủ, bảng giá đồng thời...
Thống kê
Thống kê Một trong những tính năng vượt trội của website sự kiện đó là tính năng thống kê. Hệ thống được xây dựng với một vùng riêng tổng hợp và thống kê tất cả những dữ liệu và...
Cài đặt
Cài đặt Những cài đặt chung trong hệ thống và cài đặt liên quan tới sự kiện. Cài đặt cung cấp thêm thông tin cho sự kiện và cập nhật thông tin sự kiện, thông báo của sự kiện và những...
  • Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?
  • Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau: