Quản lí hệ thống Booking với hệ thống quản lí dịch vụ trên site là kênh giao tiếp giữa người dùng với nhân viên bán dịch vụ của du thuyền.

  • Giao diện Booking thân thiện 
  • List các nhu cầu của khách hàng submit vào hệ thống quản lí. Tích hợp hệ thống mailPending tự động trả lời tương ứng mỗi form.
  • Báo cáo thông tin: ngày giờ, ip, thông tin cá nhân – tổ chức liên hệ.