Hệ thống Amenities hiển thị theo khu vực phòng và các vùng liên quan theo thiết kế. Hệ thống được quản trị tích hợp bên trong admin bao gồm các chức năng:

  • Thêm tiện ích mới, bao gồm tiện ích du thuyền, cabinvà các nội dung khác.
  • Sửa các tiện ích hiện có, các tiện ích luôn luôn được tổng hợp theo danh sách phục vụ cho việc thao tác dễ dàng hơn.
  • Xóa các tiện ích đã có với 2 chế độ: thùng rác (ẩn tiện ích khỏi trang web) và xóa (xóa hoàn toàn dữ liệu về tiện ích) chỉ với 1 click chuột.

 

Đảm bảo hỗ trợ khách hàng hiển thị các thông tin đầy đủ, ấn tượng, cập nhật dễ dàng.