Các dịp đặc biệt trong năm được cập nhật, nhằm tạo sự chú ý cho khách hàng với dịch vụ của du thuyền trong các thời điểm của năm. Hoặc thể hiện các chương trình Promos dịch vụ trong du thuyền, nhằm sales sản phẩm dịch vụ tại mỗi thời điểm của du thuyền.

Trong phân hệ admin, các thông tin được bổ sung gồm: quản lý nội dung, là những bài viết, quản lí theo thời gian, các ghi chú khác và các chức năng: thêm mới, sửa, xóa và chế độ on-off vào các thời điểm theo nhu cầu của admin.