Chức năng quản lý hành trình của Du thuyền giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tất cả các thông tin của du thuyền theo lịch trình:

  • Danh sách hoạt động mỗi ngày
  • Bộ sưu tập ảnh các điểm đến đặc sắc trong ngày
  • Thông tin về các dịch vụ cụ thể đi kèm
  • Thông tin khách sạn lưu trú (nếu có thay đổi lịch trình)