FAQs là list các câu hỏi thường gặp của khách hàng khi đặt dịch vụ trên website. Như vậy, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm được câu trả lời và người quản lý website cũng tiết kiệm được thời gian phản hồi lại khách hàng.