1. Sản phẩm / Dịch vụ (Product & Services)
Trung tâm dữ liệu Sản phẩm / Dịch vụ: Tour, Du thuyền, Khách sạn, Vouchers, Dịch vụ khác sẽ được quản lý tại module này, giúp nhà điều hành website thấy được các dịch vụ mà công ty đang bán

2. Order/Booking
Tập trung hiển thị và xử lý dữ liệu về booking bao gồm: Giá trị (Value of Orders), Thanh toán (Paid, Failed, Pending, Refund, Deposit, Direct Sales, Marketplace)

3. Khách hàng (customer)
Hệ thống khách hàng được quản lý dựa trên đầu vào của khách hàng, thường hệ thống sẽ tích hợp với TaCRM - CX để hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt hơn (Trước - Trong - Sau) khi mua dịch vụ

4. Điểm đến / Place / Destinations
Các danh mục điểm đến hỗ trợ hệ thống bản đồ sồ trong tour, cũng như bổ sung các thông tin - nội dung giới thiệu điểm đến cho nhu cầu dữ liệu của các module khác.

5. Chia sẻ trải nghiệm / Blogs
Trải nghiệm, đánh giá điểm đến dịch vụ từ khách hàng là sự tuyệt vời nhất cho kích thích nhu cầu đặt dịch vụ trên website, cho người dùng hiểu hơn về địa điểm họ sẽ đến khi có nhiều bài viết về điều đó.

6. Sell Online
Kết nối với hệ thống TravelMaster, thể hiện các tính năng hỗ trợ cho Sale Online mà doanh nghiệp mong muốn.

7. Tích hợp / Intergates
Hệ thống API, cho phép kết nối hoàn hảo với nhu cầu của doanh nghiệp đối với các hệ thống cho phép, ví dụ: tích hợp API với TravelMaster cho các booking, liên hệ.....

8. Cài đặt / Settings
Sử dụng khu vực này để cấu hình tất cả những chức năng mà bạn có trong hệ thống: Ngôn ngữ, Email Templace, Cổng thanh toán, Phân quyền, Công cụ hỗ trợ SEO, ...

9. Chợ bán hàng / MarketPlace
Hệ thống tích hợp và hiển thị các sản phẩm của nhà cung cấp khác, người quản trị có thể tự động active - deactive dịch vụ để bán