Cho phép tích hợp với các phần mềm hỗ trợ đếm lượng khách đến điểm đến, từ đó cung cấp cho Ban quản lý điểm đến đánh giá được lượng khách thực tế, giúp quản lý và sắp xếp lịch trình cho khách một cách thông minh và thuận tiện.