Kết nối với các ứng dụng du lịch thông minh như iTourism, OneGuide,... là một giải pháp hiệu quả để giúp du khách có thể truy cập thông tin cần thiết về địa điểm tham quan, các dịch vụ đi kèm một cách nhanh chóng và thuận tiện.