Hệ thống Audio Guide thuyết minh điểm đến bằng giọng nói là một công nghệ mới trong ngành du lịch. Tương tự như một hướng dẫn viên du lịch, autoguide sẽ cung cấp thông tin về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, và các điểm nổi bật của địa danh đó.