• Đăng ký
  • Hỗ trợ 24/7

    024 3829 3838

  • Hotline

    098 353 0001

  • Email liên hệ

    info@vietiso.com

  • Hot Deals

Hướng dẫn Restore dữ liệu VPS trong DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin thông qua tài khoản admin

Bước 2: Chọn mục Admin Backup/Transfer

Bước 3: Tại mục Restore Backup chọn User cần restore và ấn submit


 

 

1