• Đăng ký

Hướng dẫn Restore dữ liệu VPS trong DirectAdmin

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển DirectAdmin thông qua tài khoản admin

Bước 2: Chọn mục Admin Backup/Transfer

Bước 3: Tại mục Restore Backup chọn User cần restore và ấn submit


 

 

1